Velkommen til vores hjemmeside

 

 

 

tlf. 2426 1028 eller vagt tlf. 2114 7744

Råmosevej 60, 2750 Ballerup     

Mail: raamosen@mail.tele.dk 

 

  

 

 

 

Info fra din haveforening!

Corona situationen er nu ved at være så meget under kontrol, at vi kan afholde vores generalforsamling torsdag d. 26.08.2021. Nærmere følger med indkaldelsen senest 3 uger før.

Kontortider afholdes stadig efter myndighedernes anbefaling, husk at holde afstand, spritte hænder, at der kun må være 2 gæster ad gangen til kontortiden i foreningshuset.

Kom og vær med til pligtarbejde, vi har både store og små opgaver der skal løses. Vi skal have det hyggeligt og sjovt, dog ikke så sjovt at der ikke bliver lavet noget. Se opslagskasser og hjemmesiden.

 

Trailere uden nummerplade og trailere der ikke er registreret på kontoret, vil nu blive fjernet fra N/F Råmosens område. 

Husk at affaldsbeholderne kun er til køkkenaffald! Og ikke til sten, fliser, jord, græstørv, byggematerialer og haveaffald mm.            Der henvises bl.a. til: § 3.4 I alle haver skal der placeres en kompostbeholder/kasse i zone B, som skal være placeret mindst 0,5 m fra havens grænse, og således, at nabogener undgås.

 

 

§ 2.7 Da Ballerup er en grøn kommune, må afbrænding ikke finde sted 

§ 1.9 Ved brug af grill i haveforeningen må der kun anvendes kul og briketter. Der må under ingen omstændigheder bruges træ, brænde og brædder. Af hensyn til lugtgener må der ikke bruges brandbare væsker til optænding, kun optændings blokke eller lignede.

Bestyrelsen ønsker en forsat god og lang havesæson 2021, med masser af solskin over Råmosen.  

 

N/F Råmosen.    Tlf. 2426 1028.      raamosen@mail.tele.dk 

vagttelefonen (2114 7744) må og skal kun bruges, hvis der sker ulykker, akut sygdom, ledningsbrud mm.