N/F Råmosen
Råmosevej 60
2750 Ballerup.
tlf.  2426 1028     vagt tlf.  2114 7744
Mail. raamosen@mail.tele.dk 

 

 

 

 

 

Pligtarbejde i haveforeningen:

 

Der er pligtarbejde onsdag d. 5. september kl. 8 i afd. A og B. Skriv dig på listen ved toilet i afd. B.

Mødested er ved toilettet i afd. B.

 

I afd. C,D,E, F og G er der pligtarbejde tirsdag d. 18. september kl. 9 ved foreningshuset.

 

Lørdag d. 15. september kl. 8. er der pligtarbejde ved foreningshuset.

Her skal man tilmelde sig.

Man skal skrive sig på listen ved foreningshuset, der hænges op 8 dage før.

 

Alle er velkomne.

 

  

Kontortid:

 

Der er kontortid søndag d. 2. september kl. 10-11

samt torsdag d. 20. september

  

 

  

KØKKENAFFALD:

Vi skal bede jer om at tage jeres køkkenaffald med hjem til jeres private affaldsordninger.

Der bliver smidt alt for meget ud i vores skraldespande, lige fra store plastik spande, blomsterbakker, pap til dåser, fersk kød, parasoler og m.m.

Det svineri er ikke til glæde for nogle af os.

Så hjælp dig selv og dine naboer og få taget affaldet med hjem.

 

 

Har du brug for at komme ind med bil, uden for ”åbnings-tiden”, kontakt et bestyrelsesmedlem, eller ring dagen før.

 

 

Genbrugspladsen er åben næste gang,

lørdag mellem kl. 9.30 og 11.30  

 Rødmer 

 N/F Råmosen, kan pt. ikke optage nye medlemmer, som ikke bor i Ballerup kommune!

 

Kan li'

Der kan frit afhentes flis rundt omkring ved og i  læbælterne. 

Hvem er vi ?

Nytte- og fritids haveforeningen N/F Råmosen er et område i Ballerup der er udlagt til nytte/fritidshaver. Vi er en forening der råder over 396 haver, hovedsaglig á 300 m2. Her hygger man sig med sit eget lille stykke jord og man kan bygge sig et lille hus.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemmesiden er opdateret d.24.05.2018