Velkommen til vores hjemmeside

 

  

tlf. 2426 1028 eller vagt tlf. 2114 7744

Vagttelefon må kun bruges i nødstilfælde

Råmosevej 60, 2750 Ballerup     

Mail: raamosen@mail.tele.dk 

  

 

  Info fra din haveforening! 

Efteråret er her og den første nattefrost har vist sig, derfor kære Råmosefolk, vil din haveforening gerne afslutte havesæsonen med en kop kaffe/te og hjemme bagte boller m.m. i foreningshuset lørdag d.23.10.21. kl. 14 – 16:00.

   Der bliver lukket for vandet i haverne søndag d. 24.10.21, kl. 14:00,  toiletterne vil blive aflåst fra kl. 13:00. Der vil være et toilet åbent, vinteren igennem, ved foreningshuset, hvor der også kan hentes vand

N/F Råmosen får ikke tømt affalds containere i vinterhalvåret, derfor bliver affaldsbeholderne ved toiletterne også fjernet. Du skal selv tage dit affald med hjem fra. d. 24.10.21. Det må ikke smides på området eller i haverne.

 Datoer for frosttømning på området og i haverne samt afspærring af området, efter den første P. plads, følger snarest.