Indkaldelsen til N/F Råmosens generalforsamling d. 15.03.18 er sendt ud, har du ikke modtaget den, bedes du rette henvendelse til bestyrelsen.

 

 

 
Smiler
Referat fra tidligere generalforsamlinger ligger under fanebladet, år 17 - 08      

 

 

Forslag nr. 1

Forslag nr. 2

 

 • Forslag nr. 3
 • Dorthe Berger E 62

 • Jeg vil foreslå at græsslåmaskiner og lign. støjende elementer bliver brugt på fastsatte tidspunkter, i week-ender.

  Mit forslag er begrundet med at dette foregår på alle tidspunkter fra tidlig til sen aften. Selv i de nuværende faste tidspunkter mellem 12-14, bliver der slået græs eller lign.

  Derfor foreslår jeg:

  1.  At der på lørdage kun må køres med maskiner til kl. 15:00.

  2.  At der på søn- og helligdage kun må køres med maskiner til kl. 12:00.

 • Forslag nr. 4

          Ordensregler Bestyrelsen

 • Ændres fra
 • § 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km. i timen. Færdsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på grusvejene. For af/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græs stierne, såfremt det i øvrigt sker, uden at stierne lider skade derved. Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejene er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Private trailere, med nummerplade og under 750 kg. totalvægt, der tilhører et medlem i N/F Råmosen, er dog undtaget.
 • Ændres til.
 • § 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km. i timen. Færdsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på grusvejene. For af/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græs stierne, såfremt det i øvrigt sker, uden at stierne lider skade derved. Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejene er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Private tomme  trailere, med nummerplade og under 750 kg. totalvægt, der tilhører et medlem i N/F Råmosen, er dog undtaget.

       

       Forslag nr. 5

        Ordensregler Bestyrelsen

         Ny.   §  4.6.7  Bruges hønsehus og gård ikke, i en sæson, til hønsehold, skal hønsehus og gård fjernes