N/F Råmosens generalforsamling blev afholdt torsdag d. 16.03.17. Referat fra tidligere generalforsamlinger ligger under fanebladet, år 17 - 08