Alle havelodder i Råmosen er på 300 m2, med mindre andet er anført

Ledige haver.
Kontakt bestyrelsen i kontortiden, se under punktet Kontortider.

N/F Råmosen kan pt. ikke optage, nye medlemmer, som bor udenfor Ballerup kommune! 

Afdeling A:

A 46 er ledig og kan overtages omgående.  Der er et lille skur på grunden, og alt i skuret kan medfølge. Pris aftales efter besigtigelse. kontakt bestyrelsen for nærmere aftale.

   


Afdeling B:

 Pt. ingen ledige haver

Afdeling C:


Pt. ingen ledige haver

Afdeling D:

D.8 er ledigt havelod på 200 m². Kontakt bestyrelsen eller send en mail

Afdeling E:

 

 

Pt. ingen ledige haver  
 
 
  

Afdeling F:

 

 

Pt. ingen ledige haver


 

 

Afdeling G:

 

 Pt. ingen ledige haver.