Alle havelodder i Råmosen er på 300 m2, med mindre andet er anført

Ledige haver.
Kontakt bestyrelsen i kontortiden, se under punktet Kontortider.

N/F Råmosen kan pt. ikke optage, nye medlemmer, som bor udenfor Ballerup kommune! 

Afdeling A:

  A. 68

   


Afdeling B:

 Pt. ingen ledige haver

Afdeling C:


Pt. ingen ledige haver

Afdeling D:

Pt. ingen ledige haver

Afdeling E:


 E. 76

Afdeling F:

 

 

Pt. ingen ledige haver


 

 

Afdeling G:

 Pt. ingen ledige haver.