Velkommen til vores hjemmeside

 

  

tlf. 2426 1028 eller vagt tlf. 2114 7744

Vagttelefon må kun bruges i nødstilfælde

Råmosevej 60, 2750 Ballerup     

Mail: raamosen@mail.tele.dk  

 

 

Info fra Bestyrelsen

N/F Råmosen får ikke tømt affalds containere i vinterhalvåret, derfor er affaldsbeholderne ved toiletterne fjernet. Du skal selv tage dit affald med hjem. Det må ikke smides på området eller i haverne, af hensyn til rotter mm. 

Toiletterne er aflåst. Der vil være et toilet åbent, vinteren igennem, ved foreningshuset, hvor der også kan hentes vand. 

Genbrugspladsen er lukket for i år. Der er lukket for bilkørsel inde på området fra den første P. plads ved alle indkørsler. Skal du ind på området med fx bygge materialer, kørt affald væk eller større og tunge ting mm, kontakt et bestyrelses -medlem, eller ring dagen før, hvis du skal have låst op.

 

Uddrag af § 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i § 7.1 træder i kraft.

 

Vil du overdrage eller sælge bebyggelsen på dit havelod, skal du mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt billed ID.  Der vil ikke blive skrevet kontrakt, med en ny lejer, før ovenstående er op fyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.

Med venlig hilsen bestyrelsen. N/F Råmosen.    Tlf. 2426 1028.      raamosen@mail.tele.dk

vagttelefonen (2114 7744) må og skal kun bruges, hvis der sker ulykker, akut sygdom, ledningsbrud mm.