tlf. 2426 1028 eller vagt tlf. 2114 7744

Vagttelefon må kun bruges i nødstilfælde

Råmosevej 60, 2750 Ballerup     

Mail: raamosen@mail.tele.dk  

Nyhedsbrev


Info fra Bestyrelsen


Vand

Der  er nu åbnet for vandet.


§ 2.8.1 For vanding med slange, gælder følgende regler:

  • Slangen skal holdes i hånden, når der vandes
  • Der må ikke benyttes turbine eller lignende
  • Der må kun vandes inden kl. 9.00 og efter kl. 15:00
  • Der må max. vandes én time pr. døgn
  • Haver med lige nr. må kun vande på lige datoer
  • Haver med ulige nr. må kun vande på ulige datoer
  • Der må ikke vaskes bil
  • Almindelige have-/vandslanger må ikke nedgraves
  • Der må ikke vandes græsplæne
  • Såfremt, der i en periode, kom.m.er offentligt vandingsforbud, skal dette følges.


Auktion 


Den 8. Juni kl. 13.00 afholdes auktion over Have G28 haven kan allerede nu besigtiges. 

Bemærk at man skal være borger i Ballerup, samt kunne fremvise en gyldig bopælsattest. Startpris kr. 9.000


Sæson start

Lørdag den 30 marts mellem kl. 10-12 holdt bestyrelsen igen sæson start og flaget blev hejst for 60-70 fremmødte havelejere som kunne nyde et stykke brød og en kop kaffe, samt få en snak om det kommende forår og sommer. Bestyrelsen takker for det fine fremmøde.

Nyhedsbrevet

Det er nu igen muligt at modtage nyheder fra bestyrelsen, tilmeld dig øverst på siden.

VIGTIGT husk at du skal bekræfte din tilmelding i retur mailen! Tjek evt. spam 


Genbrugspladsen

Genbrugspladsen er åben igen lørdage kl. 10-12


Affald

Der må ikke stilles affald ved siden af beholderene.

Toiletter

Alle toiletter er åbne.

Vejene

Vejene er åbne for bilkørsel


Pligtarbejde


Sandkasse sand

Der er lagt en del sandkassesand rundt på områderne til brug i haverne, Stabilgrus og slotsgrus må ikke fjernes!

Havesyn

Bestyrelsen foretager løbende havesyn, få nu ordnet din have så du undgår ubehagelige breve.

§§§

§ 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i § 7.1 træder i kraft.


 §. 7 Lejeren af en nyttehave må ikke uden foreningens samtykke overlade brugen af haven til andre end medlemmer af sin husstand, hvad enten dette sker med eller uden vederlag til lejere.


Salg

Vil du overdrage eller sælge bebyggelsen på dit havelod, skal du mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt billed ID.  Der vil ikke blive skrevet kontrakt, med en ny lejer, før ovenstående er opfyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen