Info fra Bestyrelsen

tlf. 2426 1028 eller vagt tlf. 2114 7744

Vagttelefon må kun bruges i nødstilfælde

Råmosevej 60, 2750 Ballerup     

Mail: raamosen@mail.tele.dk  


Sæsonafslutning

Sæsonafslutning lørdag den 21 oktober. Vi slår teltet op og laver kaffe og boller.


Havesyn

Bestyrelsen er i gang med havesyn, få nu ordnet din have så du undgår ubehagelige breve.

Vand

Husk at alle haveslanger skal være frakoblet efter endt brug.

Genbrugspladsen

Genbrugspladsen er åben igen på lørdage fra d. 1 april. 2023 kl. 10-12


Affald

Så er det galt igen med affald smidt ved og på affaldsspandene, ved toiletterne. De er KUN til køkkenaffald og ikke haveaffald m.m. Hvis det svineri forsætter bliver affaldsspandene fjernet. Hvis der er nogen der ved hvem det er der ikke kan finde ud af vores affalds regler, bedes du henvende dig til bestyrelsen, det er ikke at sladre!

Toiletter

Alle toiletter er åbne.

Vejene

Vejene åbnede 1 april. Der må ikke køres med bil i læbælter uden aftale med bestyrelsen.

Der vil omgående blive udskrevet gebyr på kr.500,00, hvis du gør det alligevel. 


Pligtarbejde

Foråret er i gang og mange opgaver venter, hold øje med opslagskasser og her på hjemmesiden. 

Haveleje for 2023

Havelejen for 2023 er nu sendt ud efter godkendelse på Generalforsamlingen 23.03.23. Har du ikke modtaget din opkrævning bedes du henvende dig til bestyrelsen. 

Sandkasse sand

Der er lagt en del sandkassesand rundt på områderne til brug i haverne, Stabilgrus og slotsgrus må ikke fjernes!

§§§

§ 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i § 7.1 træder i kraft.


       § 2.8.1 For vanding med slange, gælder følgende regler:     

  • Slangen skal holdes i hånden, når der vandes              
  • Der må ikke benyttes turbine eller lignende 
  • Der må kun vandes inden kl. 9.00 og efter kl. 15:00
  • Der må max. vandes én time pr. døgn
  • Haver med lige nr. må kun vande på lige datoer         
  • Haver med ulige nr. må kun vande på ulige datoer
  • Der må ikke vaskes bil
  • Almindelige have-/vandslanger må ikke nedgraves
  • Der må ikke vandes græsplæne
  • Såfremt, der i en periode, kom.m.er offentligt vandingsforbud, skal dette følges. I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte, gøres pkt. 7.2.A gældende

Salg

Vil du overdrage eller sælge bebyggelsen på dit havelod, skal du mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt billed ID.  Der vil ikke blive skrevet kontrakt, med en ny lejer, før ovenstående er opfyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.

Nyhedsbrev

Vi kan i øjeblikket ikke sende nyhedsbreve ud, vi arbejder på en løsning.

Med venlig hilsen bestyrelsen