N/F Råmosen
Råmosevej 60
2750 Ballerup.
tlf.  2426 1028     vagt tlf.  2114 7744
Mail. raamosen@mail.tele.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Generalforsamling torsdag d. 21. marts 2019 kl.19.00 i Tapetens Storesal.

 

Der er indkommet følgende forslag til generalforsamlingen:

 

Forslag 1:

 

Forslag vedr: Hold af bier

 

 Jeg vil forespørge, om det er muligt, at man kan få lov /tilladelse til at have en bi-stade, enten på egen matrikel, eller på et andet område i nyttehaveforeningen ?

 

Med venlig hilsen  Helle Andersen F14

 

Bestyrelsen ser positivt på forslaget. Ballerup Kommune skal ansøges om dette.

 

 

 

Forslag 2:

 

Forslag vedr.: forhøjelse af depositum

 

Alle nye kontrakter hæves til 1000 kr. og pristals reguleres fremover.

 

Venlig hilsen Henning Jensen F68

 

Bestyrelsen ser positivt på forslaget, men stiller dog et lign. forslag

 

 

 

Forslag 3:

 

Forslag vedr.: forhøjelse af depositum

 

Bestyrelsen foreslå at depositum hæves til kr. 1.000, da de nuværende ikke dækker haverydning, når dette er nødvendigt.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen NF-Råmosen

 

 God-dag-sæson-kaffe

Der er morgenkaffe lørdag d. 30. marts 2019, fra kl.9-11 ved foreningshuset. Vi starter med at hejse flaget for en ny sæson.

Vel mødt.

 

Vandet

Der er nu lukket for vandet i haverne og på toilettet.

Der er åbent på toilettet ved foreningshuset.

 

Klipning af foreningens kæder og afspærringer:

 

Det vil medføre omgående eksklusion af haveforeningen, såfremt vi kan konstatere hvem der klipper disse kæder.

 

Kørsel på grusvejene i vinterhalvåret.

Alle veje vil være afspærret for bilkørsel med udgangen af oktober måned.

Du har mulighed for at parkere på parkeringspladsen udfor afspærringen. 

 

  

 

  

 

 

Har du brug for at komme ind med bil, uden for ”åbnings-tiden”, kontakt et bestyrelsesmedlem, eller ring dagen før.

 

 

Genbrugspladsen er lukket. Vi henviser til Genbrugspladsen i Smørum. Åbent mellem kl. 10 og 18.

Første åbningsdag er lørdag d. 30. marts 2019 kl. 10-12

 Rødmer 

 N/F Råmosen, kan pt. ikke optage nye medlemmer, som ikke bor i Ballerup kommune!

 

Kan li'

Der kan frit afhentes flis rundt omkring ved og i  læbælterne. 

Hvem er vi ?

Nytte- og fritids haveforeningen N/F Råmosen er et område i Ballerup der er udlagt til nytte/fritidshaver. Vi er en forening der råder over 396 haver, hovedsaglig á 300 m2. Her hygger man sig med sit eget lille stykke jord og man kan bygge sig et lille hus.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemmesiden er opdateret Jan. 2019