Velkommen til vores hjemmeside

 

  

tlf. 2426 1028 eller vagt tlf. 2114 7744

Vagttelefon må kun bruges i nødstilfælde

Råmosevej 60, 2750 Ballerup     

Mail: raamosen@mail.tele.dk 

  

   

 

 Info:

 

Haveleje fakturer for 2022, er sendt ud, har du ikke modtaget din regning bedes du rette henvendelse til bestyrelsen.

 

 Bestyrelsen er startet op med havesyn igen, få nu ordnet din have så du undgår ubehagelige breve.

 

Affaldsbeholderne er sat frem, husk at affalds- beholderne kun er til køkkenaffald! Og ikke til sten, fliser, jord, græstørv, byggematerialer og haveaffald mm. Der henvises bl.a. til ordensreglernes: § 3.4. I alle haver skal der placeres en kompostbeholder/kasse i zone B, som skal være placeret mindst 0,5m fra havens grænse, og således, at nabogener undgås.

 

Vil du overdrage eller sælge bebyggelsen på dit havelod, skal du mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt ID. Der vil ikke blive skrevet kontrakt, på en ny lejer før ovenstående er op fyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.