Velkommen til vores hjemmeside

 

 

 

tlf. 2426 1028 eller vagt tlf. 2114 7744

Vagttelefon må kun bruges i nødstilfælde

Råmosevej 60, 2750 Ballerup     

Mail: raamosen@mail.tele.dk 

 

  

 

 

 

Info fra din haveforening!

              Generalforsamlingen er rykket til torsdag d. 30.09.21. Den nye indkaldelse til generalforsamlingen er sendt ud, hvis du ikke har modtaget den nye, (på lyseblå papir) bedes du rette henvendelse til bestyrelsen. 

Hvis du har forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 16.09.21, enten på mail, eller i postkassen Råmosevej 60. Desuden kan det afleveres i foreningshuset.

 

  

Gyldenris blomstrer

Gyldenris blomster og smider snart frø. Ryk den op eller klip blomsten af, hvis du har den i din have, dine naboer er sikkert ikke særlig interesseret i den. Der henvises til § 2.2 i ordensreglerne.