N/F Råmosen
Råmosevej 60
2750 Ballerup.
tlf.  2426 1028     vagt tlf.  2114 7744
Mail. raamosen@mail.tele.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontortider:

Næste kontortid er torsdag d. 17. januar kl. 16-17, og søndag d. 03.02.19, kl. 10 - 11:00 

 

 

 

Vandet

Der er nu lukket for vandet i haverne og på toilettet.

Der er åbent på toilettet ved foreningshuset.

 

Klipning af foreningens kæder og afspærringer:

 

Det vil medføre omgående eksklusion af haveforeningen, såfremt vi kan konstatere hvem der klipper disse kæder.

 

Kørsel på grusvejene i vinterhalvåret.

Alle veje vil være afspærret for bilkørsel med udgangen af oktober måned.

Du har mulighed for at parkere på parkeringspladsen udfor afspærringen. 

 

  

 

  

 

 

Har du brug for at komme ind med bil, uden for ”åbnings-tiden”, kontakt et bestyrelsesmedlem, eller ring dagen før.

 

 

Genbrugspladsen er lukket. Vi henviser til Genbrugspladsen i Smørum. Åbent mellem kl. 10 og 18.

 Rødmer 

 N/F Råmosen, kan pt. ikke optage nye medlemmer, som ikke bor i Ballerup kommune!

 

Kan li'

Der kan frit afhentes flis rundt omkring ved og i  læbælterne. 

Hvem er vi ?

Nytte- og fritids haveforeningen N/F Råmosen er et område i Ballerup der er udlagt til nytte/fritidshaver. Vi er en forening der råder over 396 haver, hovedsaglig á 300 m2. Her hygger man sig med sit eget lille stykke jord og man kan bygge sig et lille hus.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemmesiden er opdateret De. 2018