Velkommen til hjemmesiden for N/F Råmosen!
Foreningshuset, Råmosevej 60 2750 Ballerup. tlf. 2426 1028 Vagt tlf. 2114 7744
Velkommen til N/F Råmosens hjemmeside

Der er lukket for vandet og skralde stativerne er fjernet.  Der er vinteren igennem, ved forenings huset, et toilet åbnet, hvor der også er mulighed for afhentning af vand.

Der er kun åben for bilkørsel, inde på området, lørdag og søndage samt helligdage mellem kl. 09:00 og 16:00 .

Skal du have hentet affald, leveret bygge materialer, kørt tunge ting m.m. udenfor ”åbnings” tiden, kontakt et bestyrelses medlem, eller ring, dagen før på

tlf. 2426 1028, vagt tlf. 2114 7744


Genbrugs pladsen er lukket indtil d. 04.02.17, og er herefter kun åben på lørdage kl. 09:30 til 11:00.


Tyveri og hærværk, Se under O.B.S.  


N/F Råmosen, kan pt. ikke optage nye medlemmer, som ikke bor i Ballerup kommune!


Hjemmesiden er opdateret d. 15.01.17

Der kan frit afhentes flis rundt omkring ved og i  læbælterne, samt på genbrugspladsen i åbnings tiden. 
---------------ooOoo-------------- 


Hvem er vi ?
Nytte og fritids haveforeningen N/F Råmosen er et område i Ballerup der er udlagt til nytte/fritidshaver. Vi er en forening der råder over 381 haver, hovedsaglig á 300 m2. her hygger man sig med sit eget lille stykke jord og hus.


Der arbejdes på at gøre flere haver klar, til seson 2017, på området mod skyde banen