Velkommen til vores hjemmeside

 

  

tlf. 2426 1028 eller vagt tlf. 2114 7744

Vagttelefon må kun bruges i nødstilfælde

Råmosevej 60, 2750 Ballerup     

Mail: raamosen@mail.tele.dk 

  

 

 

 

 

Sæt kryds i kalenderen N/F Råmosen`s generalforsamling bliver torsdag d. 17.03.22, hvis ikke der kommer nye Corona restriktioner, nærmere følger.

 

          Efter ændring af vedtægterne på generalforsamlingen i 2021, er det muligt for have lejerne at modtage elektronisk post/mail, fra N/F Råmosen. Gå ind på vores hjemmeside, nf-raamosen.dk, og ind under fanebladet kontakt råmosen. Skriv dit navn, husk havenummer! og at du ønsker at modtage din post fra N/F råmosen elektronisk. Det er hurtigere og din haveforening sparer en dejlig masse tid og penge til porto.

 

Vil du overdrage eller sælge bebyggelsen på dit havelod, skal du mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt ID. Der vil ikke blive skrevet kontrakt, på en ny lejer før ovenstående er op fyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.