Her vil komme vigtige oplysninger fra Bestyrelsen, som du kan have brug for.

       

 

 

 

 

Vred

     Tyveri – hærværk!

 Så er der igen indbrud, fredag aften/nat, d. 20.10.17. i afd. E.

Låsen på afspærringen ved indkørslen på Ågerupvej var fjernet her lørdag morgen. På P. pladsen i afd. E, stod der 5 trillebøre, som de har "lånt" i haverne og brugt den til transport af de stjålne ting, ned til deres biler. 

Vi er groft sagt udsat for to typer indbrud og hærværk. Det ene virker som nogle småt begavede personer der bare ødelægger døre og vinduer, og stort set intet får med sig. 

Det andet er lidt mere planlagt, hvor man sonderer området, og finder et sted at gemme deres bil, laver op til flere flugt veje, for transport af de stjålne ting.

Frist ikke tyven, fjern let omsættelige ting, samt øl og spiritus. Fjern værktøj der kan bruges som brækjern. Lad ikke din trillebør stå fremme, lås den fast eller skru hjulet af. Vi har set det mange gange, tyvene finder en trillebør i en have, bruger den til transport af de stjålne ting, ned til deres biler.

Usikker

Hold øje med dit og din nabos hus/skur. Se efter om der mangler låse, kæder og sten m.m. ved afspærringerne. Kan vi holde bilerne ude af vores område, vil det sandsynligvis begrænse indbruddene.

Når i kommer i hjem fra byen, rund P. pladserne, for at stresse tyvene, se efter om der er tegn på kørsel gennem afspærringen, skriv nummeret ned hvis der holder biler som du ikke kender. Har du haft indbrud, meld det altid til politiet, forsikring og bestyrelsen.

          

Græder   Affald og Rotter!

Gør det svært at finde føde for rotten, kast ikke foder til fuglene på jorden, efterlad ikke køkken affald og andre spiselige ting som rotten kan få fat i, kager og brød som ikke er i metalkasser osv.