Her kommer vigtige oplysninger fra Bestyrelsen, som du kan have brug for.

     

 

Vandings regler!

 

§ 2.8.1 For vanding med slange, gælder følgende regler:     

 

 • Slangen skal holdes i hånden, når der vandes              
 • Der må ikke benyttes turbine eller lignende 
 • Der må kun vandes inden kl. 9.00 og efter kl. 15:00
 • Der må max. vandes én time pr. døgn
 • Haver med lige nr. må kun vande på lige datoer         
 • Haver med ulige nr. må kun vande på ulige datoer
 • Der må ikke vaskes bil
 • Almindelige have-/vandslanger må ikke nedgraves
 • Der må ikke vandes græsplæne
 • Såfremt, der i en periode, kommer offentligt vandingsforbud, skal dette følges. I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte, gøres pkt. 7.2.A gældende
 • § 2.8.2 Alle standere/slanger tilhører N/F Råmosen. Der må ikke foretages ændringer på de koblinger/standere og ventiler uden forudgående aftale med bestyrelsen. Der må ikke være rør og slangeforbindelser til udekøkkener, brusere, huse, drivhuse m.m. som ikke er synligt frakoblet efter endt brug.

 

   § 7.2 Takster for manglende overholdelse m.v. er kr. 500,00. 

A. Overtrædelse af vandingsreglerne. Opkræves hver gang det konstateres.

 

Der er alt for mange haver der ikke lever op til N/F Råmosens ordensregler, bestyrelsen øger derfor kraftigt for havesyn, få nu ordnet din have så du undgår ubehagelige breve.   

Der køres alt for stærkt på foreningens områder, husk at du har skrevet under på at du og dine gæster vil overholde N/F Råmosens ordensregler, hvor der bl.a. står at den maksimale tilladte hastighed på foreningens område max er 15 km. i timen.

N/F Råmosen.    Tlf. 2426 1028.      raamosen@mail.tele.dk

vagttelefonen (2114 7744) må og skal kun bruges, hvis der sker ulykker, akut sygdom, ledningsbrud mm.