Her kommer vigtige oplysninger fra Bestyrelsen, som du kan have brug for.

 

Aften/natten mellem søndag d. 10 og mandag d. 11.10.21 var der en voldsom brand i afd. E, er der nogen der ved eller har set noget, bedes du/i rette henvendelse til politiet, evt. til bestyrelsen.

 Husk!

§ 2.5.2 Den enkelte lejer skal holde fælles stiarealer ud fra eget havelod, samt i en afstand af min. 0,40 m. fra skellinjen mod læbælter og veje.

 

N/F Råmosens medlemmer kan frit afhente flis til egen nyttehave, pt. ligger der nogle bunker ved afd. G og P. pladsen ved afd. C på 60 vejen. Ved P. pladsen i afd. E og F på 37 vejen, samt ved læbæltet mellem afd. C & D og ved P. pladsen i afd. D på 50 vejen. Desuden ved søen mellem afd. A & B