Her kommer vigtige oplysninger fra Bestyrelsen, som du kan have brug for.

 O.B.S. Til Råmosefolket! 

Det er nu muligt for have lejerne at modtage elektronisk post/mail, fra N/F Råmosen. klik på kontakt Råmosen. Skriv dit navn, husk havenummer! og at du ønsker at modtage din post fra N/F råmosen elektronisk. Det er hurtigere og din haveforening sparer en dejlig masse tid og penge til porto.  

Trailere uden nummerplade og trailere der ikke er registreret på kontoret, vil nu blive fjernet fra N/F Råmosens område.

  

 • § 2.8.1 For vanding med slange, gælder følgende regler:     

 

 • Slangen skal holdes i hånden, når der vandes              
 • Der må ikke benyttes turbine eller lignende 
 • Der må kun vandes inden kl. 9.00 og efter kl. 15:00
 • Der må max. vandes én time pr. døgn
 • Haver med lige nr. må kun vande på lige datoer         
 • Haver med ulige nr. må kun vande på ulige datoer
 • Der må ikke vaskes bil
 • Almindelige have-/vandslanger må ikke nedgraves
 • Der må ikke vandes græsplæne
 • Såfremt, der i en periode, kom.m.er offentligt vandingsforbud, skal dette følges. I tilfælde af overtrædelse af ovennævnte, gøres pkt. 7.2.A gældende

 

 • § 2.8.2 Alle standere/slanger tilhører N/F Råmosen. Der må ikke foretages ændringer på de koblinger/standere og ventiler uden forudgående aftale med bestyrelsen. Der må ikke være rør og slangeforbindelser til udekøkkener, brusere, huse, drivhuse m.m. som ikke er synligt frakoblet efter endt brug. Cisterne vanding i drivhuse tillades dog, hvis de er udført med lovlige ventiler og materialer samt vandstopsikring.

 

 • § 2.8.1 Det er tilladt at opsætte soppebassin på max. 400 liter.

 

 • § 7.2 Takster for manglende overholdelse m.v. er kr. 500,00.

 

 • § 2.7 Ballerup er en grøn kommune og afbrænding må ikke finde sted